PROJEKT LOLA PROBÍHÁ FORMOU VEŘEJNÉ SBÍRKY A JEJÍ VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN DVĚMA RODINÁM.

TERMÍN KONÁNÍ SBÍRKY JE 5. 2. - 31. 12. 2021.